PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO
ŹRÓDŁA DOCHODÓW JST

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WROCŁAW 5-6 LISTOPADA 2015 R.

O konferencji

W ramach dwudniowego programu Konferencji zostaną tematycznie wyodrębnione IV sesje konferencyjne związane z przedmiotem:

 • zgodnego z prawem stanowienia aktów prawa lokalnego (uchwał) w sprawach podatków i opłat lokalnych,
 • szczególnych uwarunkowań (zmiana stanu prawnego) dotyczących uchwalania uchwał podatkowych na 2016 rok,
 • zagadnień podatkowych przedstawianych na tle rozstrzygnięć samorządowych kolegiów odwoławczych,
 • ekonomiczno–prawnych uwarunkowań związanych z podstawami kształtowania źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego,

których zakres odzwierciedla najistotniejsze problemy identyfikowane w obszarze podatków i opłat lokalnych.

Podstawy wystąpień, analizujące przedstawiane zagadnienia, posiadać będą cechy warsztatowe, w sposób czytelny identyfikujące obszar nakazanego bądź zakazanego prawem działania lub zaniechania, z uwzględnieniem wskazań wynikających z rozstrzygnięć nadzorczych właściwych organów bądź orzeczeń sądów administracyjnych.

W ramach sesji przewidziane są wystąpienia przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, pracowników organów kontroli oraz osób o uznanym dorobku naukowym bądź zawodowym w sferze identyfikowanej z przedmiotem Konferencji.

Adresaci

Konferencja adresowana jest w szczególności do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, skarbników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialnych za gromadzenie środków publicznych oraz tych wszystkich osób, które sytuują obszar zawodowej aktywności w sferze gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

PAKIET UCZESTNIKA KONFERENCJI

 • publikacja Nowe Zeszyty Samorządowe – Opinie Prawne (Wydawnictwo Profil),
 • materiały i case study,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji,
 • najnowsza publikacja książkowa (dostępna na rynku od 30.10.2015 r.) Podatki lokalne 2016 (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, cena katalogowa 149 zł),
podatki lokalne egitim

Podatki lokalne 2016

Seria: Sektor publiczny
Autorzy: Agata Dzięgiel-Matras,
Hanna Kmieciak, Robert Zenc
Cena katalogowa: 149 zł

KOSZT

Wysokość opłaty konferencyjnej w podstawowej kwocie wynosi 480 zł. Nocleg w pokoju jednoosobowym wiąże się z dopłatą 50 zł. W przypadku niekorzystania z noclegu opłata konferencyjna wynosi 420 zł (ulega obniżeniu o 60 zł). Opłata skalkulowana została na poziomie zapewniającym finansowanie przedsięwzięcia na zasadzie non profit.

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają w standardzie:

 • nocleg (pokój dwuosobowy) w Hotelu Premiere Classe z 05/06 listopada 2015 r. wraz z opłaconym miejscem parkingowym,
 • wyżywienie (uroczysta kolacja w dniu 05.11.2015 r. w restauracji "Itineris" oraz śniadanie (zgodne z ofertą Hotelu) i obiad – bufet typu lunch – w dniu 06.11.2015 r.,
 • bufet kawowy (kawa, herbata, ciasteczka, woda/soki) oraz bufet kanapkowy w trakcie trwania Konferencji (05-06.11.2015 r.),
 • rozbudowany pakiet uczestnika Konferencji, w skład którego wchodzi m.in.: najnowsza publikacja książkowa (dostępna na rynku od 30.10.2015 r.) Podatki lokalne 2016 (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, cena katalogowa 149 zł), publikacja Nowe Zeszyty Samorządowe – Opinie Prawne (Wydawnictwo Profil), materiały i case study, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji,
 • możliwość publikacji najlepszych referatów (opracowań) w planowanej monografii pokonferencyjnej.